PSYCHOLOGY

WINGS PSYCHOLOGY

WINGS GROUP divize Psychologie – poradenství, vývoj a výroba výkonnostních psychologických přístrojových testů. Úprava a aktualizace testů tradičního a historicky úspěšného výrobce psychodiagnostických přístrojů pro měření výkonových faktorů na našem trhu – firmy VILIS MIC ENZYM, nyní psychologická laboratoř 4.generace.

PSYCHOLOGICKÉ LABORATOŘE WINGS GROUP

WINGS GROUP – divize psychologie, je pokračovatel tradičního a historicky úspěšného výrobce psychodiagnostických přístrojů pro měření výkonových faktorů na našem trhu – firmy VILIS MIC ENZYM.

Místo celého souboru výše uvedených samostatných přístrojů dodává firma v současné době psychologickou laboratoř 4.generace (PSL04), kdy možná nespolehlivost kontaktních elektronických prvků odpověďových panelů je nahrazena dotykovou obrazovkou a příslušným softwarem. V jedné laboratoři lze najednou vyšetřovat 5 probandů i na jednom druhu testu a odpadá časové zdržování které bylo nutné pro výměnu jednotlivých přístrojů.

Systémová spolehlivost člověka, zařazeného do náročného pracovního souboru činností, vychází ze základní rovnice spolehlivosti. Jedná se o součin fyziologické spolehlivosti, psychologické a odborné spolehlivosti. Z uvedeného platí pro část psychologické spolehlivosti součinný vztah interaktivních faktorů, intelektového potenciálu a výkonnosti. Její platnost byla mnohokrát ověřena při výběru uchazeče o zaměstnání s profesně náročnou pracovní činností a v současné době je uznávána při koncepci výběru a formování lidského potenciálu HZSČR a následně IZSČR. Uvedený systémový vztah pro výběr pracovníků byl ověřen i pracováním jednotné metodiky ověřování psychické spolehlivosti hasiče – záchranáře.

Systémový přístup (s celostátním principem) vyžaduje při ověřování psychické spolehlivosti psychologickým vyšetřením a interpretací celé řady výkonových parametrů. Jedná se zejména o měření cílené koordinace reakční pohotovosti včetně ověření prahových hodnot a barvocitu pomocí determinačního přístroje. Měření kolísání mžikové reakční pohotovosti s účastí volné složky (volné regulace) pomocí křížového přístroje. Měření rozhodovacího rozpětí s účastí krátkodobé paměti pomocí dispozitivního přístroje. Měření reflexního oblouku při zpracování jednoduchého nebo složitého podnětu pomocí reaktometru. Měření schopnosti zapamatovat si a následně vybavit vizuální informaci pomocí speciálního tachistoskopu. Ověřování schopnosti zpracování vizuálně akustické informace při druhotném (paralelním) zatěžování optickými a akustickými podněty pomocí vigilančního přístroje. Další výkonové parametry měří např. přístroj pro určování nástupu monotonie pomocí cíleného tappingu. Přístroj k měření jemné psychomotorické koordinace a třesu horních končetin pomocí trénometru.

Měření výběrové reakční pohotovosti pomocí číselného čtverce. Bez změření (expozice) faktorů výkonové spolehlivosti nelze stanovit psychickou spolehlivost a následně ani celkovou pracovní spolehlivost uchazeče. Chybějící výkonnostní faktory „nulují“ (ruší) v součinnostním vztahu výslednou spolehlivost. Tyto jsou stanovitelné jedině přímým měřením pomocí psychodiagnostických přístrojů. Proto tyto testy využívají mimo jiné i hasiči – záchranáři, policisté, vojáci a další. Ve starší generaci přístrojů bylo potřeba na každý výkonový test jeden přístroj. Uvedené a další přístroje tvořily základ vybavení každého psychologického pracoviště, jejímž úkolem je výběr pracovníků a péče o psychický potenciál podle uvedených principů systémové spolehlivosti.

Koncepční zaměření je především na měření výkonnostních faktorů náročných pracovních profesí v civilu, ale i záchranářů, policistů a vojáků.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.