Laboratoř

Čtvrtá generace psychologické laboratoře

Koncepce psychologické laboratoře 4. generace WINGS Group vychází z pěti opěrných bodů:

Skrytí počítače. Před probandem je veškerá počítačová technika skryta, tento se setkává pouze s exponovanými podněty a s prostředky pro záznam reakcí. Vylučuje se tím případný stres vyvolaný počítačovou technikou.

Použití dotykového panelu. Reakční zařízení je v maximální možné míře nahrazeno dotykovým panelem. Tím jsou z měření vyloučeny možné poruchy kontaktů tlačítek a měření není zatíženo procesem stisknutí tlačítka. Rovněž je snadná modifikace testů.

Propojení do sítě.Všechna pracoviště jsou propojena do jediného datového prostoru a vzájemně spolupracují.

Ovládání z jediného místa.Každý údaj je do systému vkládán pouze jednou a vložené informace jsou dostupné z libovolného pracoviště.

Použití datového projektoru.Podněty je možno promítat do prostoru a tím rozšířit zorné pole, které musí proband při testování obsáhnout. Jedním projektorem je možno realizovat mnoho různých testů.

Propojení laboratoře

Programový systém laboratoře je sestaven ze dvou programů PTManager a PTClient, které jsou instalovány na jednotlivých pracovištích systému, propojených v lokální síti. PTManager je obslužný program systému, který slouží k ovládání celého systému a k práci s datovými soubory systému. PTClient je výkonný modul systému, který slouží k realizaci jednotlivých testů. Program je instalován na každém testovacím pracovišti. Celkový počet těchto pracovišť není nijak omezen.

Data systému jsou uložena na jediném libovolném místě systému PT. Doporučeným umístěním datových souborů je pracoviště, na kterém je instalován program PTManager. Na následujícím obrázku je příklad typického propojení systému PT v psychologické laboratoři.

Laboratoř

Rozmístění pracovišť

 • pracoviště psychologa
 • projekční pracoviště
 • testovací pracoviště

Činnost pracoviště psychologa

 • Vstup informací o probandech
 • Nastavení parametrů systému
 • Prezentace výsledků
 • Správa dat
 • Ovládání systému
 • Ovládání systému

Pracoviště psychologa je ovládáno podle standardních zvyklostí operačního systému Windows XP

Činnost testovacího pracoviště

 • Výběr testu
 • Výběr probanda
 • Realizace testu
 • Zobrazení posledních výsledků
 • Nastavení parametrů projekce

Testovací pracoviště je kompletně ovládáno pouze prostřednictvím dotykového panelu

Laboratoř

Mobilní psychologická laboratoř

Pro potřebu psychologického testování v terénu je k dispozici varianta jednouživatelského mobilního pracoviště. Toto pracoviště lze sbalit do jednoho nebo dvou zavazadel a instalovat v krátkém čase na místě určeném pro testování. Pro kompletně vybavené mobilní pracoviště je potřebné následující technické vybavení.

Přenosný počítač (notebook) s napájecím zdrojem a s nainstalovanými programy PTManager a PTClient s příslušnými licencemi podle zvolené sady testů

Přenosný dotykový panel s napájecím zdrojem

Nožní pedály

Sluchátka

Prodlužovací napájecí kabel se třemi vývody

Datový projektor

Pro realizaci testů, které nevyžadují projekci, je možno vypustit z cestovní sady datový projektor, čímž se celková váha sníží o cca 3 až 5 kg, podle váhy projektoru a jeho příslušenství.

Volitelně lze sestavu doplnit o tiskárnu pro prezentaci výsledků v papírové formě. V tom případě musí počítač poskytovat příslušné rozhraní (paralelní, USB), mít nainstalovány ovladače a prodlužovací napájecí kabel o jeden výstup více. Vzhledem k variabilitě sortimentu tiskáren na trhu se typ tiskárny a její transport v rámci laboratoře neřeší. Alternativně lze využít i tiskárnu zapůjčenou na místě.

Laboratoř

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.