Historie

Původní psychologické testy vyvíjené ještě ve státních podnicích s příchodem podnikání převzala firma VILIS M.I.C. s.r.o., která se zasloužila o jejich rozvoj a výraznou modernizaci. V současnosti se o další rozvoj stará spolu s firmou S42 s.r.o.. Technickou podporu zajišťuje WINGS GROUP s.r.o.

1. generace 1965

Historie

Na počátku historie psychodiagnostických přístrojů jsou použité technické prostředky, které jsou k dispozici v dané době. Hlavním přínosem je usnadnění vyšetřování, přesnější měření průběhů testů a snížení rizika ovlivnění výsledků vyhodnocením psychologa.

2. generace 1972

Historie

Logickým pokračováním vývoje přístrojů pro psychodiagnostiku je využití moderních technologií elektronického průmyslu. Modernější přístroje umožňují rozsáhlejší nastavení parametrů testů a opět zpřesnění výsledků a usnadnění vyšetření.

3. generace 1990

Historie

Nástup osobní výpočetní techniky přinesl opět výrazný pokrok. Nejpodstatnějším přínosem je možnost provádění mnoha různých testů na jediném počítači. Velmi důležité jsou také rozsáhlé možnosti prezentace a archivace výsledků.

4. generace 2003

Historie

Další rozvoj počítačových technologii přinesl možnost měření reakcí prostřednictvím dotykového panelu, projekci podnětů datovým projektorem a propojení pracovišť do sítí. Důležitá je možnost realizace mnoha testů na jediném pracovišti, bez nutnosti přepojování přístrojů.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.